Nekustamā īpašuma daļas 5 kv.m platībā ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 001 5502 003 Viestura ielā 10, Daugavpilī, nomas tiesību izsole

Dokumentācija:

IZSOLES NOLIKUMS

Uzvarētāja nosaukums: SIA ,,MARKET24’’ no nomas līguma slēgšanas ir atteicies
Uzvarētāja cena: 120,00 EUR bez PVN par mēnesi