Nekustamā īpašuma daļas 8 kv.m platībā ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 001 5502 003 Viestura ielā 10, Daugavpilī, nomas tiesību izsole

Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "AVID"
Uzvarētāja cena: 125.00 EUR bez PVN