Nekustamā īpašuma - ēkas 277 kv.m platībā Dzintaru ielā 38, Daugavpilī, atsavināšanas izsole

Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: nav pieteicies neviens pretendents