Izsole - zemes gabals 15 m2 platībā no kopējā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 004 7705 18.novembra ielā 183, Daugavpilī

Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “IVS-D”
Uzvarētāja cena: 16,53 eur bez PVN