"Nolietotu koka gulšņu izvešana"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/55
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Eko Sistem Serviss"
Uzvarētāja cena: 275.00 EUR bez PVN / tonna