"Nolietotu koka gulšņu izvešana"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/87
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "EKO Sistem Serviss"
Uzvarētāja cena: EUR 288.00 bez PVN par 1 t