Papildus balstu uzstādīšana būvniecības ieceres ,,Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīkla posmu pielāgošana stiņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai” “A” un “B” daļā realizācijai

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/22/KF
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "RECK"
Uzvarētāja cena: EUR 8929,96 bez PVN