,,PAR ATZINUMA SAGATAVOŠANU’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/62
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: ZAB ,,LEXTAL’’
Uzvarētāja cena: EUR 1500.00 bez PVN