"Par elektriskā riteņu triecienskrūvgriežņa iegādi"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/22
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "HCT AUTOMOTIVE"
Uzvarētāja cena: 1067.00 EUR bez PVN