Par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Paziņojums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "RUSAN"
Uzvarētāja cena: EUR 4 550.00 par vienu tonnu