Par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Paziņojums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "REFONDA"
Uzvarētāja cena: EUR 1 750.00 par vienu tramvaja vagonu.