Par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Paziņojums

Uzvarētāja nosaukums: procedūra nenotika, jo nav pieteicies neviens pretendents