"Par riepu demontāžas un montāžas iekārtas iegādi"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/35
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “HCT AUTOMOTIVE”
Uzvarētāja cena: 4987.00 EUR bez PVN