,,Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/55
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1

Atbilde uz jautājumu Nr.2

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Euro Energo Company"; SIA "RusLatNafta"; SIA "INGRID A"; SIA "Statoil Fuel&Retail Latvia"