,,Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/53
Dokumentācija:

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem:

,,A’’ daļa - SIA „AUTOPARTS”, SIA „AUTO KADA”, SIA „Latina Baltics” un SIA „EUROPART Latvia” - 

par kopējo summu līdz EUR 140 000.00 (viens simts četrdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN visā vispārīgās vienošanās laikā

 

,,B’’ daļa - SIA „AUTOPARTS”, SIA „AUTO KADA”, SIA „Latina Baltics” , SIA „EUROPART Latvia”, SIA “AUTOTEHNIKA” un SIA”Volvo Truck Latvia” - 

par kopējo summu līdz EUR 25 000.00 (divdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi)  bez PVN visā vispārīgās vienošanās laikā

,,C’’ daļa - SIA „AUTOPARTS”, SIA „AUTO KADA”,  SIA „Latina Baltics” un SIA „EUROPART Latvia” - 

par kopējo summu līdz EUR 10 000.00 (desmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN visā vispārīgās vienošanās darbības laikā 

Uzvarētāja nosaukums: A, B, C daļas
Uzvarētāja apraksts: skatīt pie "Atbildes uz jautājumiem"