,,Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/47
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Uzvarētāja nosaukums: A un B daļā SIA "AUTO KADA", SIA "Autoparts", SIA "EUROPART Latvia", SIA "Auto Det", SIA "Latina"; C daļā SIA "Autoparts", SIA "EU