Par ugunsdrošības sistēmu un aparātu apkalpošanu

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/4
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: "A" daļa - SIA "Viza" ; "B" daļa - SIA "Berkut Security"
Uzvarētāja cena: "A" daļa - EUR 408.00 bez PVN; "B" daļa - EUR 824.00 bez PVN