PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latgales metāls"
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto cenu EUR 170.00 bez 21% PVN par vienu tonnu.