PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latgales metāls"
Uzvarētāja cena: EUR 315.00 par vienu tonnu.