PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "DIOFERR"
Uzvarētāja cena: EUR 101.00 par vienu tonnu.