PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Dautrans"
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto cenu EUR 40.00 par vienu kases aparātu.