PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: DKS "Maļutki"
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto cenu EUR 1.50 par vienu gulsni un EUR 17.10 par vienu paneli.