PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA " DIOFERR"
Uzvarētāja cena: ar puiedāvāto cenu EUR 200.00 par vienu tonnu.