PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "DIOFERR"
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto cenu EUR 470.00 par vienu tonnu