PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "X-MET"
Uzvarētāja apraksts: EUR 205.00 bez PVN par vienu tonnu