PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Lorvits"
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto cenu EUR 0.02 par vienu gabalu.