PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "DIOFFER" ar piedāvāto cenu EUR 120.00 par vienu tonnu.
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto cenu EUR 120.00 par vienu tonnu.