PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "RUSAN"
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto cenu EUR 3 100.00 par vienu tonnu.