PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latgales metāls"
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto cenu EUR 217.00 par vienu tonnu.