Projekta "Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā" sākotnējā ietekmes novērtējuma sagatavošana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/28
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ardenis"
Uzvarētāja cena: 5950,00 EUR bez PVN