Revīzijas pakalpojumu veikšana un zvērināta atzinuma sniegšanu 2017. gada pārskatam

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/28
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Doma Audits"
Uzvarētāja cena: 1800 EUR bez PVN