"Rokas instrumentu iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIADS/2023/48
Dokumentācija:

Dokumentācija

Finanšu piedāvājums A daļai 

Finanšu piedāvājums B daļai 

Uzvarētāja nosaukums: A un B daļa: SIA "ALPROMA", reģ.Nr. 41503063329
Uzvarētāja cena: A daļa: līdz EUR 6500.00 bez PVN (piedāv. cena EUR 1600.39 bez PVN) un B daļa: līdz EUR 3500.00 bez PVN (piedāv. cena EUR 730.80 bez PVN)