"Rokas instrumentu iegāde SIA “Daugavpils satiksme” vajadzībām"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIADS/2024/6
Dokumentācija:

Dokumentācija

2.pielikums "Finanšu piedāvājums"

Uzvarētāja nosaukums: SIA "DZELME D", reģ.Nr.41503004946
Uzvarētāja cena: Līdz EUR 5000.00 bez PVN (piedāvājuma summa EUR 1835.09 bez PVN)