"Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) iekārtu piegāde un uzstādīšana katlumājas apgādei Kārklu ielā 24, Daugavpilī"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2023/28
Dokumentācija:

Dokumentācija

Tehniskais projekts