"Stacionārā un portatīvā datora iegādei"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/73
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "North Tehnology group"
Uzvarētāja cena: EUR 1245.00 bez PVN