Tramvaju līnijas 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai renovācija neparedzētie darbi – atsevišķu kontakttīklu balstu nomaiņa

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/05/ERAF
Dokumentācija:

Nolikums
Tehniskais projekts

Uzvarētāja nosaukums: SIA ,,RECK''
Uzvarētāja cena: EUR 129 105,47 bez PVN