Tramvaju vagonu RVR6M2, modelis 71-17, izsole

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Nolikums

Dokumentācija:

Paziņojums

Uzvarētāja nosaukums: Atzīta par nenotikušu