,,Transporta līdzekļu ārpuses mazgāšanas iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/44
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Grozījumi dokumentācijā:

Grozījumi Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: SIA ,,STOKKER’’
Uzvarētāja cena: EUR 99 953.00