Transportlīdzekļu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/2
Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle
Uzvarētāja apraksts: “A” daļa -787,10 EUR bez PVN, “B” daļa- 13 377,00 EUR bez PVN