Ugunsdzēsības krānu noslēdzamu stobru iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/91
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „EAK serviss”
Uzvarētāja cena: EUR 218.40 bez PVN