Uzaicinājums uz apspriedi ar piegādātājiem iepirkuma procedūrai “Daugavpils valstspilsētas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas iegāde un uzstādīšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2023/AP/2
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Apspriede ar piegādātājiem

Dokumentācija:

Dokumentācija

 

Grozījumi dokumentācijā:

Uzmanību! Tika pagarināts komentāru vai ieteikumu par plānotā iepirkuma dokumentāciju iesniegšanas termiņš līdz 13.07.2023.