Uzaicinājums uz apspriedi ar piegādātājiem iepirkuma procedūrai “Elektroenerģijas iegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2023/AP/1
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Apspriede ar piegādātājiem

Dokumentācija:

Dokumentācija