"Vārtu izgatavošana un uzstādīšana objektā 18.Novembra iela 10"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/67
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "TEDS"
Uzvarētāja cena: EUR 904.96 bez PVN