Iepirkums „Autoriepu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/09
Dokumentācija:

Nolikums

Grozījumi dokumentācijā:

GROZĪJUMI

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukts
Uzvarētāja apraksts: Sakarā ar to, ka nepieciešams veikt izmaiņas nolikumā un specifikācijā, iepirkums ir pārtraukts
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 13.02.2014.