Iepirkums ,,Autoriepu iegāde’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/19
Dokumentācija:

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1

Skaidrojumi

Uzvarētāja nosaukums: SIA ,,Serviss Zemgaļi''
Uzvarētāja cena: līgumcena 27068.40 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 20.03.2014.