Iepirkums "Būvuzraudzība ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija"ietvaros"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2012/01/ERAF
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1.

Uzvarētāja nosaukums: SIA ,,Rem Pro’’
Uzvarētāja cena: 96258.00 Ls bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 05.07.2012.
Risinājums:

rezultāts