Iepirkums "Degvielas iegāde 2013.gadam"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/09
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Uzvarētāja nosaukums: SIA ,,LUKOIL BALTIJA R’’
Uzvarētāja cena: līgumcena Ls 15 898
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 13.03.2013.