Iepirkums „AS „Tramvaju uzņēmums” darbinieku veselības apdrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/42
Dokumentācija:

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: AAS „Balta”
Uzvarētāja cena: Līgumcena Ls 48,90 par vienu apdrošināto personu 1.līmeņa un Ls 111,40 par vienu apdrošināto personu 2.līmeņa darbinieku veselības apdrošināš
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 23.08.2013.