Iepirkums Tehniskās shēmas ,,Videonovērošanas sistēmas Jātnieku ielā 90, Daugavpilī” realizācija’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/52
Dokumentācija:

Nolikums
Tehniskā shēma

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Belam - Rīga"
Uzvarētāja cena: 39040,88 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 06.11.2013.