Atklāts konkurss „Daugavpils pilsētas pārveidošanas apakšstacijas renovāciju darbu pabeigšana ERAF projekta ietvaros’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/04/ERAF
Dokumentācija:

Nolikums
Grozījumi
Darbu daudzumu saraksti
Tehniskais projekts
Atbilde uz jautājumu Nr.1
Tehniskā specifikācija BK daļai
Atbilde uz jautājumu Nr.2

Uzvarētāja nosaukums: SIA "RECK"
Uzvarētāja apraksts: Lūdzam Pretendentus ņemt vērā, ka piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 30.jūnijā plkst.10:00.
Uzvarētāja cena: EUR 1 968 044.26 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 16.04.2014.